Familjerättsadvokat i Borås och Göteborg

Familjerätt - Vårdnadstvister, boende- och umgängestvister

Behöver du hjälp av en erfaren och engagerad familjerättsadvokat i Borås eller Göteborg? Jag hjälper dig juridiskt exempelvis vid vårdnadstvister och bodelningar. Min målsättning är att du ska ha rätt juridiska förutsättningar under hela processen och jag ser alltid till ditt och barnens bästa.

Vårdnad och boendefrågor

PÅ DIN SIDA

Huvudregeln är att ett barns båda föräldrar tillsammans ska ha vårdnaden om barnet, det vill säga ha gemensam vårdnad. I folkmun benämns detta ofta som delad vårdnad. Att vara vårdnadshavare innebär att man har det juridiska ansvaret för barnet. Med detta menas bland annat att ha ansvar för skolgång, sjukvård och bestämma i frågor som exempelvis ansökan om pass.

Om föräldrarna inte lever tillsammans kan barnet antingen bo hos en av föräldrarna, eller bo växelvis hos föräldrarna. Om barnet bor hos en av föräldrarna är det vanligt att barnet har umgänge med den andre föräldern som inte är boendeförälder. Under vissa speciella omständigheter kan det vara så att barnet inte har något umgänge med den förälder som inte är boendeförälder.

Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan föräldrar angående vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn, speciellt i samband med en skilsmässa eller en separation. Två möjligheter för föräldrar att få hjälp i dessa frågor är dels genom Familjerätten i den kommun barnet är folkbokfört eller genom tingsrätten. I flera fall är det lämpligt att anlita advokater som ombud för att försöka lösa tvisten på ett, både för barnet och föräldrarna, så smidigt och konfliktfritt sätt som möjligt.

Bodelning

SKYDDA DINA EGENDOMAR

Du kan få min hjälp med bodelning under äktenskap och efter äktenskapsskillnad samt efter separation efter avslutat samboförhållande.

KONTAKTA ADVOKAT MAGNUS GABRIELSONBehöver du en familjerättsadvokat i Borås eller Göteborg?

Då är du välkommen att kontakta mig! Jag erbjuder juridisk rådgivning och hjälp vid vårdnadstvister, umgängestvister och bodelningar när du behöver hjälp i Borås eller Göteborg. Kontakta mig för frågor eller för att boka en tid via kontaktformuläret.

Kontakta mig för juridisk rådgivning

    Advokat Magnus Gabrielson logotyp
    Fabriksgatan 11, Borås & Mässans gata 10, Göteborg

    Advokat Magnus Gabrielson. Med över 30 års erfarenhet i branschen är jag en mycket erfaren och engagerad advokat. Jag anpassar mig alltid efter dina förutsättningar.

    Copyright © Advokat Magnus Gabrielson 2021