GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i hela Europeiska unionen. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller bestämmelser om hur man får behandla personuppgifter och innebär ett utökat skydd för din integritet.

Det är advokat Magnus Gabrielson AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som byrån erhåller i samband med uppdrag. Dataskyddsombud är advokat Magnus Gabrielson.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter, men utan att det sker kan advokatbyrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål.

För advokatbyråns policy för behandling av personuppgifter och information om hur dina personuppgifter hanteras om du är klient eller vill bli klient kontakta mig advokat Magnus Gabrielson på 033-13 28 18 eller på mail: magnus@advokatgabrielson.se

Advokat Magnus Gabrielson logotyp
Fabriksgatan 11, Borås & Mässans gata 10, Göteborg

Advokat Magnus Gabrielson. Med över 30 års erfarenhet i branschen är jag en mycket erfaren och engagerad advokat. Jag anpassar mig alltid efter dina förutsättningar.

Copyright © Advokat Magnus Gabrielson 2021