Rättshjälp i Borås eller Göteborg

Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp är en ersättning som kan beviljas privatpersoner, inte företag eller föreningar. Rättshjälpen ersätter en del av kostnaden för advokat, bevisning, tolk och andra utgifter.

Har du rätt till rättshjälp och vad kostar det?

För att få rättshjälp ska du ha haft minst en timmes rådgivning med en advokat. Kostnaden för rådgivningen följer den taxa som regeringen har bestämt. År 2021 kostar en timmes rådgivning 1 781 kronor. Om du har en låg inkomst kan du få rådgivning för halva priset. Du får som regel inte rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt basbelopp.

Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet ska du i stället söka rättsskydd hos försäkringsbolaget. En sådan ansökan kan jag hjälpa dig med.

Om du beviljas rättshjälp ska du betala en viss procent av kostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift. Resterande del av kostnaden betalar staten.

Avgiftens storlek beror på dina ekonomiska förhållanden. Om du har hög årsinkomst kan du inte beviljas rättshjälp, om du efter vissa avdrag har ett ekonomiskt underlag som uppgår till 260 000 kronor.

Du får inte rättshjälp för hjälp med upprättande av handlingar såsom testamente, äktenskapsförord eller gåvohandling. Du kan inte heller få rättshjälp i ett ärende som rör bodelning i annat fall än när det är fråga om klander.

Du kan läsa mer om rättshjälp på Sveriges Domstolars hemsida eller höra av dig till till mig som advokat om du har några frågor.

KONTAKTA ADVOKAT MAGNUS GABRIELSONBehöver du rättshjälp i Borås eller Göteborg?

Då är du välkommen att kontakta mig! Jag erbjuder juridisk rådgivning och rättshjälp när du behöver rättshjälp i Borås eller Göteborg. Kontakta mig för frågor eller för att boka en tid via kontaktformuläret.

Kontakta mig för juridisk rådgivning

    Advokat Magnus Gabrielson logotyp
    Fabriksgatan 11, Borås & Mässans gata 10, Göteborg

    Advokat Magnus Gabrielson. Med över 30 års erfarenhet i branschen är jag en mycket erfaren och engagerad advokat. Jag anpassar mig alltid efter dina förutsättningar.

    Copyright © Advokat Magnus Gabrielson 2021